ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมาบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมาบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารที่ประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ การคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับ การคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน