ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 10
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 10

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารที่ประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
 โทร. 02-273-9221
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 8
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ 1 - 8

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   เอกสารที่ประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ

                                           โทร. 02-273-9221
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน