ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียนของสำนักงบประมาณ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียนของสำนักงบประมาณ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน ของสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียนของสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 2 กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารหมายเลข 3 ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน