ประชาสัมพันธ์

สำนักงบประมาณขอความอนุเคราะห์ในการลงประกาศการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)​ ลำดับที่ 62-63
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงบประมาณขอความอนุเคราะห์ในการลงประกาศการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)​ ลำดับที่ 62-63 
สำนักงบประมาณขอความอนุเคราะห์ในการลงประกาศการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)​ ลำดับที่ 59-61 ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)​ ลำดับที่ 27-33
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)​ ลำดับที่ 59-61  ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)​ ลำดับที่ 27-33
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 56 - 58
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 56 - 58
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 53 - 55 และตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 26
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 53 - 55 และตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 26
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 25
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 25
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 24
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 24
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 23
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 23
ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 52
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 52
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 22
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 22
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 21
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ลำดับที่ 21
ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 50 - 51
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 50 - 51
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 46 - 49
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ (เพิ่มเติม) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 46 - 49 
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 42
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน    ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 42

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารที่ประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ
ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 40 - 41 และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาโท ลำดับที่ 20
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ลำดับที่ 40 - 41 และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ ปริญญาโท ลำดับที่ 20              
ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี ลำดับที่ 38 - 39 และวุฒิปริญญาโท ลำดับที่ 18 - 19
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิปริญญาตรี ลำดับที่ 38 - 39 และวุฒิปริญญาโท ลำดับที่ 18 - 19
ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ สำนักงบประมาณ เรื่อง การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ 
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุเข้ารับราชการ
สำนักงบประมาณ ขอแจ้งเปลี่ยนห้องที่จะสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที 8 ก.พ. 2561 ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณ (ปริญญาโท) เปลี่ยนจากห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 52 ปี เป็นห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 1 สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ ขอแจ้งเปลี่ยนห้องที่จะสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดี ที  8 ก.พ. 2561 ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ (ปริญญาตรี)  และนักวิเคราะห์งบประมาณ (ปริญญาโท)  เปลี่ยนจากห้องประชุม ชั้น 4  อาคาร 52 ปี  เป็นห้องประชุม ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ชั้น 1 สำนักงบประมาณ
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 
ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงบประมาณ เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ  (ปริญญาโท)